Możliwość zamawiania intencji Mszy św.
Napisz na adres: [email protected]

———————————-

W związku z ogłoszonymi restrykcjami spowodowanymi trwającą epidemią SARS-CoV-2 w Polsce oraz zaleceniami ograniczenia przemieszczania się i zgromadzeń, jak również brakiem możliwości kwaterowania grup, jesteśmy zmuszeni odwołać rekolekcje planowane w okresie od 4 grudnia br. do 18 stycznia 2021 r. Ufamy, że sytuacja w najbliższych tygodniach ulegnie zmianie i uda nam się przeprowadzić zaplanowane na początek nowego 2021 roku rekolekcje, poczynając od kursu ikonopisania 1-go stopnia w ostatnim tygodniu stycznia.

Styczeń 2021

25 – 31              Kurs ikonopisania 1-go stopnia – oblicze Chrystusa
                               (o. Jacek Wróbel SJ)

Luty 2021

02 – 10               I , II, III Tydzień ĆD

13 – 21               I , II, III Tydzień ĆD

Marzec 2021

05 – 07              Rekolekcje dla narzeczonych

08 – 14              Kurs ikonopisania 3-go stopnia – ikona św. Jana Chrzciciela
                              (o. Jacek Wróbel SJ)

20 – 28              I , II, III Tydzień ĆD

Kwiecień 2021

08 – 15                 ĆD z ind. prowadzeniem (o. Szczypa)

09 – 15                 Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem (o. Nowak)

17 – 25                 I , II, IV Tydzień ĆD

28.04 – 3.05        Fundament ĆD   (o. Nowak)

Maj 2021

28.04 – 3.05       Fundament ĆD (o. Nowak)

17 – 23                Kurs ikonopisania 2-go stopnia (MB Eleusa – o. J. Wróbel SJ)

28 – 30                Sesja: „Dojrzała miłość i jej karykatury” (ks. M. Dziewiecki)

Czerwiec 2021

25.06 – 01.07   Fundament ĆD   (o. Nowak)

Lipiec 2021

03 – 11                       I , II, III Tydzień ĆD

13 – 21                       I , II, III Tydzień ĆD

24.07 – 01.08         II, III Tydzień ĆD

24.07 – 01.08         Synteza ĆD – „Droga wiedzie dalej” (o. Nowak)

Sierpień 2021

06 – 15              Modlitwa Jezusowa 9. dniowa – w prostocie przed Bogiem
                              (o. Nowak/o. Szczypa)

Wrzesień 2021

03 – 05              Sesja: „W poszukiwaniu prawdy o sobie” (p. A. Stelmaszczyk)

10 – 12              Rekolekcje dla narzeczonych

18 – 26              I , II, III Tydzień ĆD