Czerwiec

02-04    Człowiek między wolnością a uzależnienim

27-02.07    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Nowak)

Lipiec

04-12     I, II, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

14-19    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Nowak)

22-30    I, II, III Tydzień Ćwiczeń duchowych

Sierpień

01-06    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Nowak)

08-16     I, II, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

18-23    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Nowak)

26-03.09    I, II, III Tydzień Ćwiczeń duchowych

Wrzesień

08-10    Rekolekcje dla narzeczonych

16-24     I, II  Tydzień Ćwiczeń duchowych

16-24    Synteza Ćwiczeń duchowych z Maryją (o. Idziak)

29-01.10    Weekend – Spotkania Małżeńskie