Sierpień

01 – 09   I, II, III Tydzień Ćwiczeń duchowych – tylko lista rezerwowa

11 – 16    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Nowak) – lista rezerwowa

18 – 26   Modlitwa Jezusowa cz. I i kolejne (8. dniowe rekolekcje)
OSTATNIE MIEJSCA

18 – 26   ĆD z indywidualnym prowadzeniem (o. Idziak) – lista rezerwowa

28.08 – 02.09    Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Idziak)

Wrzesień

07 – 09   Rekolekcje dla narzeczonych

14 – 16    Modlitwa Jezusowa – weekend (o. Nowak)

22 – 30   I, II, III, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

Październik

05 – 07    Spotkania Małżeńskie (weekend)

08 – 14    ĆD z indywidualnym prowadzeniem (o. Szczypa)

09 – 14    „Umiłowany uczeń” – rekolekcje Lectio divina (o. Idziak)

20 – 28   I, II, III Tydzień Ćwiczeń duchowych

Listopad

03 – 11    II, III Tydzień Ćwiczeń duchowych

03 – 11    Synteza ĆD z Maryją (o. Idziak)

13 – 16      Rekolekcje kapłańskie:
„Droga wiary – prozą i poezją życia” (o. Kwiatkowski SJ)

17 – 25   I, II, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

17 – 25    ĆD z indywidualnym prowadzeniem (o. Szczypa)

26 – 02.12    Modlitwa Jezusowa i św. Jan od Krzyża (o. Nowak)

27 – 02.12    Fundament ĆD (o. Idziak)

Grudzień

07 – 09      Rekolekcje dla narzeczonych

26.12’2018 – 26.01.2019   30-dniowe Rekolekcje Ignacjańskie
w Jastrzębiej Górze w jezuickim Ośrodku nad Bałtykiem
(info. i zapisy zob. zakładka:
Rekolekcje Ignacjańskie – Metoda/Etapy)

27 – 01.01.2019    Fundament ĆD (o. Nowak)

Styczeń 2019

03 – 06      Modlitwa Jezusowa – „weekend+” (Śr. – Nd.)

12 – 20       ĆD z indywidualnym prowadzeniem (o. Idziak)

14 – 20       Warsztaty ikonopisania – kurs 1. stopnia (o. Wróbel)

Oblicze Chrystusa Pantokratora

Luty 2019

01 – 02      Rekolekcje dla narzeczonych

04 – 10        Modlitwa Jezusowa i św. Jan od Krzyża (o. Nowak)

05 – 10       Fundament Ćwiczeń duchowych (o. Szczypa)

12 – 20       I , II, III, IV Tydzień Ćwiczeń duchowych

23 – 03.03      I , II, III  Tydzień Ćwiczeń duchowych

23 – 03.03      Synteza ĆD z Maryją (o. Idziak)