Zawierzyć Bogu do końca

Nikt z osób powołanych przez Boga nie wie dokładnie, jak będzie przebiegać jego droga powołania. Znamy tylko zarys drogi, znamy też warunki jakie należy spełnić, aby pójść za Panem. Gdy patrzymy na wielkich ludzi Boga w Biblii, możemy zauważyć jedno: nikt z nich nie przypuszczał, jakimi drogami poprowadzi go Pan. Powtarza się natomiast pewien „schemat”, prędzej czy później dochodzi do „punktu krytycznego”, w którym jesteśmy wezwani by zostawić wszystkie nasze „punkty podparcia” i całkowicie zdać się na Boga. Jest to nieunikniony moment zwrotny w naszym życiu, który – w zależności od tego, jako go przeżyjemy – decyduje albo o stagnacji, albo o naszym dalszym rozwoju – rozwoju według Bożych reguł wzrostu. Na przykładzie wybranych postaci biblijnych przyjrzymy się w rekolekcjach, jako dochodzi do owego „punktu krytycznego” i do czego jesteśmy wtedy wezwani. W atmosferze modlitwy, patrząc na nasze życie i wsłuchując się w Słowo Boże, będziemy zastanawiali się nad tym, co to znaczy zawierzyć i pozwolić się poprowadzić Bogu do końca … mimo wszystko.

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek 13 listopada (2017) kolacją o godz. 18.00 i kończą w czwartek 16. obiadem o godz. 12.30.
Rekolekcje poprowadzi o. Kazimierz Wójt SJ.                                                                         

terminy i zapisy

Droga wiary – prozą i poezją życia

Najpierw chodzi o wiarę człowieka wierzącego, którego życie nie jest kategorią abstrakcyjną, ale konkretnym życiowym doświadczeniem. To doświadczenie układa się w wędrówkę, jest zatem drogą, ale też czasem jest błądzeniem, a nawet tragicznym urywaniem się tej drogi.
Droga ta nigdy nie jest jedynie prozą spraw, które się na siebie wzajemnie nakładają, żmudną i nudną procedurą obowiązków, które są lepiej lub gorzej przez nas wykonywane, ale posiada ona swoje poetyckie inspiracje marzeń i prób ich realizacji. Są na niej oazy szczęść dających nadzieję na Pełnię Życia i klęsk, które tłumią nadzieję, albo… JĄ WZMAGAJĄ W OPARCIU O WIARĘ W MIŁOSIERDZIE BOŻE I PEŁNE SPEŁNIENIE SIĘ OBIETNICY NASZEGO POWOŁANIA. To wszystko nie jest wolną i pozbawioną odpowiedzialności asocjacją myśli anonimowego autora, ale PRAWDĄ OPARTĄ NA SŁOWIE BOŻYM.

Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek 13 listopada (2018) kolacją o godz. 18.00 i kończą w piątek 16 listopada obiadem o godz. 12.30. Rekolekcje poprowadzi o. Zygmunt Kwiatkowski SJ z Syrii.

terminy i zapisy