Bóg mojej nadziei

Jeżeli czujesz, że Pan zaprasza Cię do umocnienia przyjaźni z Nim, która tylko w atmosferze wzajemnego zaufania może się rozwijać, jeśli chcesz podjąć refleksję o lękach, które niszczą przyjaźń, o bliskości, na której Bogu bardziej zależy, niż na naszej bezgrzeszności – to te rekolekcje może są właśnie dla Ciebie. Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek 13 listopada (2017) kolacją o godz. 18.00 i kończą w czwartek 16. obiadem o godz. 12.30.
Rekolekcje poprowadzi o. Kazimierz Wójt SJ.                                                                         

terminy i zapisy

Droga wiary – prozą i poezją życia

Najpierw chodzi o wiarę człowieka wierzącego, którego życie nie jest kategorią abstrakcyjną, ale konkretnym życiowym doświadczeniem. To doświadczenie układa się w wędrówkę, jest zatem drogą, ale też czasem jest błądzeniem, a nawet tragicznym urywaniem się tej drogi.
Droga ta nigdy nie jest jedynie prozą spraw, które się na siebie wzajemnie nakładają, żmudną i nudną procedurą obowiązków, które są lepiej lub gorzej przez nas wykonywane, ale posiada ona swoje poetyckie inspiracje marzeń i prób ich realizacji. Są na niej oazy szczęść dających nadzieję na Pełnię Życia i klęsk, które tłumią nadzieję, albo… JĄ WZMAGAJĄ W OPARCIU O WIARĘ W MIŁOSIERDZIE BOŻE I PEŁNE SPEŁNIENIE SIĘ OBIETNICY NASZEGO POWOŁANIA. To wszystko nie jest wolną i pozbawioną odpowiedzialności asocjacją myśli anonimowego autora, ale PRAWDĄ OPARTĄ NA SŁOWIE BOŻYM. Rekolekcje rozpoczynają się XX listopada kolacją o godz. 18.00 i kończą XX. obiadem o godz. 12.30. Rekolekcje poprowadzi o. Zygmunt Kwiatkowski SJ z Syrii.

terminy i zapisy