Droga wiary – prozą i poezją życia
(13-16 XI 2018)

Życie nie jest abstrakcją, układa się w wędrówkę. Niekiedy jest błądzeniem, a nawet tragicznym gubieniem tropu.
Droga ta nie jest jedynie prozą spraw, żmudną i nudną procedurą obowiązków, które lepiej lub gorzej wykonujemy. Pojawiają się na niej inspiracje marzeń i próby ich realizacji. Znajdujemy na niej oazy dające NADZIEJĘ na Pełnię Życia, ale także doświadczamy klęsk, które ją tłumią, bądź … wzmagają w oparciu o wiarę w Boże Miłosierdzie i spełnienie się obietnicy naszego powołania.

Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek 13 listopada (2018) kolacją o godz. 18.00 i kończą w piątek 16 listopada obiadem o godz. 12.30. Rekolekcje poprowadzi o. Zygmunt Kwiatkowski SJ, duszpasterz z Syrii.

terminy i zapisy

Zawierzyć Bogu do końca (2017)

Nikt z osób powołanych przez Boga nie wie dokładnie, jak będzie przebiegać jego droga powołania. Znamy tylko zarys drogi, znamy też warunki jakie należy spełnić, aby pójść za Panem. Gdy patrzymy na wielkich ludzi Boga w Biblii, możemy zauważyć jedno: nikt z nich nie przypuszczał, jakimi drogami poprowadzi go Pan. Powtarza się natomiast pewien „schemat”, prędzej czy później dochodzi do „punktu krytycznego”, w którym jesteśmy wezwani by zostawić wszystkie nasze „punkty podparcia” i całkowicie zdać się na Boga. Jest to nieunikniony moment zwrotny w naszym życiu, który – w zależności od tego, jako go przeżyjemy – decyduje albo o stagnacji, albo o naszym dalszym rozwoju – rozwoju według Bożych reguł wzrostu. Na przykładzie wybranych postaci biblijnych przyjrzymy się w rekolekcjach, jako dochodzi do owego „punktu krytycznego” i do czego jesteśmy wtedy wezwani. W atmosferze modlitwy, patrząc na nasze życie i wsłuchując się w Słowo Boże, będziemy zastanawiali się nad tym, co to znaczy zawierzyć i pozwolić się poprowadzić Bogu do końca … mimo wszystko.

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek 13 listopada (2017) kolacją o godz. 18.00 i kończą w czwartek 16. obiadem o godz. 12.30.
Rekolekcje poprowadzi o. Kazimierz Wójt SJ.