Możliwość zamawiania intencji Mszy św.
Napisz na adres: [email protected]

————————————————

Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Program DFD
/2024

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź, postaramy się odpisać jak najszybciej.

 

Luty
/2024

Rekolekcje dla narzeczonych
23-25.02.2024

Boski Gniew.
Warsztaty edukacyjno-rozwojowe
27-28.02.2024
(P. Lenart, U. Dąbrowska, R. Groszewski SJ)

Marzec
/2024

Fundament
5-10.03.2024
(o. Domagała)

2 tydzień
16-24.03.2024
(o. Domagała)

Synteza z Ewangelią św. Jana
16-24.03.2024
(o. Groszewski)

Kwiecień
/2024

Rekolekcje kontemplatywne
5-14.04.2024
(o. Groszewski)

2 tydzień
20-28.04.2024
(o. Groszewski)

4 tydzień
20-28.04.2024
(o. Domagała)

Maj
/2024

Fundament
30.04-5.05.2024
(o. Groszewski)

Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
Matka Boża „Czuła” (Eleusa)
06 - 12.05.2024

1 tydzień
18-26.05.2024
(o. Groszewski)

Synteza klasyczna
18-26.05.2024
(o. Domagała)

Czerwiec
/2024

Sztuka dojrzałego porozumiewania
(Bariery i kompetencje w komunikacji międzyludzkiej)
31.05-2.06.2024
(M. Dziewiecki)

Fundament
28.06-3.07.2024
(o. Nowak)

Lipiec
/2024

Modlitwa Jezusowa 1 st.
5-11.07.2024
(o. Nowak)

Modlitwa Jezusowa 2 st.
5-11.07.2024
(o. Groszewski)

 

1 tydzień
13-21.07.2024
(o. Nowak)

2 tydzień
13-21.07.2024
(o. Groszewski)

3 tydzień
13-21.07.2024
(o. Domagała)

Sierpień
/2024

Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
Oblicze Chrystusa Pantokratora
05 - 11.08.2024

1 tydzień
14-22.08.2024

2 tydzień
14-22.08.2024

4 tydzień
14-22.08.2024

 

Wrzesień
/2024

 

 

Fundament Ćwiczeń duchowych
/2023

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

 

I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2023

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2023

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2023

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

 

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2023

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2023

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby co najmniej po II Tygodniu ĆD.

Synteza ĆD
/2023

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.Sesje
/2023

Miesięczne Rekolekcje Ignacjańskie
/2023

Zaproszenie kierujemy do osób, które przez odprawienie pełnych rekolekcji chcą dopełnić swoje osobiste doświadczenie odprawionych wcześniej Ćwiczeń duchowych oraz poznać lepiej ich cel i metodę.

30-dniowe rekolekcje

STARA WIEŚ

Termin do uzgodnienia

(o. K. Dyrek SJ, K. Trojan SJ)

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Spotkania małżeńskie
/2024

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

04-06.10.2024

Rekolekcje dla narzeczonych
/2024

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

23-25.02.2024
06 - 08.09.2024

Sesje
/2024

Warsztaty ikonopisania
3. stopnia
22 - 28.01.2024
Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
Matka Boża „Czuła” (Eleusa)
06 - 12.05.2024

Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
Oblicze Chrystusa Pantokratora
05 - 11.08.2024

————————————————