Możliwość zamawiania intencji Mszy św.
Napisz na adres: [email protected]

————————————————

Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

W najbliższym czasie
/Październik 2022

ĆD z ind. prowadzeniem
(o. Szczypa)
Lista rezerwowa
01 - 09.10.2022
II Tydz. ĆD
01 - 09.10.2022 (o. Domagała)
Spotkania małżeńskie
Weekend we dwoje
14 – 16.10.2022
Fundament Ćwiczeń duchowych
(o. Szczypa)
18-23.10.2022
Człowiek między
wolnością a zniewoleniami
(ks. Marek Dziewiecki)
28 – 30.10.2022

W najbliższym czasie
/Listopad 2022

I Tydz. ĆD
05 - 13.11.2022 (o. Nowak)
II Tydz. ĆD
05 - 13.11.2022 (o. Szczypa)
III Tydz. ĆD
05 - 13.11.2022 (o. Domagała)
II Tydz. ĆD
19 - 27.11.2022 (o. Szczypa )
IV Tydz. ĆD
19 - 27.11.2022 (o. Domagała)
Synteza ĆD
Droga wiedzie dalej
(o. Nowak)
19 - 27.11.2022
Fundament Ćwiczeń duchowych
(o. Szczypa)
29.11-04.12.2022

Nowe propozycje
/Grudzień 2022

Fundament Ćwiczeń duchowych
(o. Szczypa)
29.11-04.12.2022
ĆD z ind. prowadzeniem
(o. Szczypa)
10 - 18.12.2022
Fundament Ćwiczeń duchowych
(o. Nowak)
27.12'22-01.01.2023

Fundament Ćwiczeń duchowych
/2022/2023

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

18 - 23.10.2022 (o. Szczypa)
29.11 - 04.12.2022 (o. Szczypa)
27.12'22 - 01.01.2023 (o. Nowak)
31.01 - 05.02.2023 (o. Szczypa)
14 - 19.03.2023 (o. Szczypa)
28.04 - 03.05.2023 (o. Nowak)
01 - 07.07.2023 (o. Nowak)

I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2022/2023

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.


05 - 13.11.2022 (o. Nowak)
07 - 15.02.2023 (o. Nowak)
18 - 26.02.2023 (o. Nowak)
25.03 - 02.04.2023 (o. Nowak)
15 - 23.04.2023 (o. Nowak)
06 - 14.05.2023 (o. Nowak)

II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2022/2023

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.


01 - 09.10.2022 (o. Domagała)
05 - 13.11.2022 (o. Szczypa)
19 - 27.11.2022 (o. Szczypa)
07 - 15.02.2023 (o. Szczypa)
18 - 26.02.2023 (o. Domagała)
25.03 - 02.04.2023 (o. Domagała)
15 - 23.04.2023 (o. Domagała)
06 - 14.05.2023 (o. Domagała)

III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2022/2023

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

05 - 13.11.2022 (o. Domagała)
18 - 26.02.2023 (o. Szczypa)
25.03 - 02.04.2023 (o. Szczypa)

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2022/2023

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

19 - 27.11.2022 (o. Domagała)
07 - 15.02.2023 (o. Domagała)
15 - 23.04.2023 (o. Szczypa)

ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2022/2023

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby po IV Tygodniu ĆD.

ĆD z ind. prowadzeniem
(o. Szczypa)
Lista rezerwowa
01 - 09.10.2022
ĆD z ind. prowadzeniem
(o. Szczypa)
10 - 18.12.2022
ĆD z ind. prowadzeniem
(o. Szczypa)
23 - 31.05.2023

Synteza ĆD
/2022/2023

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

Synteza ĆD - Droga wiedzie dalej
(o. Nowak)
19 - 27.11.2022
Synteza ĆD klasyczna
(o. Szczypa)
06 - 14.05.2023

Miesięczne Rekolekcje Ignacjańskie
/2023

Zaproszenie kierujemy do osób, które przez odprawienie pełnych rekolekcji chcą dopełnić swoje osobiste doświadczenie odprawionych wcześniej Ćwiczeń duchowych oraz poznać lepiej ich cel i metodę.

30-dniowe rekolekcje
STARA WIEŚ
(o. K. Dyrek SJ, K. Trojan SJ)
Termin do uzgodnienia

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa
/2023

Przedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu przed Bogiem w milczeniu w wierze i miłosnym skupieniu.

Modlitwa Jezusowa
(Skupienie na początku roku)
(o. Nowak/o. Szczypa)
03- 08.01.2023
Modlitwa Jezusowa
i Ewangelia wg św. Jana
(o. Nowak)
22- 28.05.2023
Modlitwa Jezusowa
W poszukiwaniu jedności i prostoty
(o. Nowak/o. Szczypa)
08- 15.08.2023

Spotkania małżeńskie
/2022/2023

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

14-16.10.2022
06-08.10.2023

Rekolekcje dla narzeczonych
/2023

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

13 - 15.01.2023
08 - 10.09.2023

Sesje
/2022/2023

Człowiek między
wolnością a zniewoleniami
(ks. Marek Dziewiecki)
28 – 30.10.2022
Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
Oblicze Chrystusa Pantokratora
23 - 29.01.2023
Warsztaty ikonopisania
3. stopnia
Archaniołowie
06 - 12.03.2023
Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
Matka Boża Orantka
15 - 21.05.2023
Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
Oblicze Chrystusa - Mandylion
31.07 - 06.08.2023

————————————————