male7Małżeństwo to zaangażowanie w miłość do drugiego człowieka na całe życie. To jednocześnie – poprzez stawanie się coraz bardziej bezinteresownym darem z siebie – konkretyzacja osobistej wiary jako drogi do zjednoczenia z Bogiem-Miłością. Przyjęcie sakramentu małżeństwa jest wejściem w szczególną, intymną relację z drugim człowiekiem i z samym Bogiem – Wzorem Miłości i jej Źródłem. Tak angażująca decyzja wymaga pewnej dozy wiedzy i rozwagi, a przede wszystkim wzajemnego poznania i zrozumienia, czym jest budowanie relacji obejmującej całe życie małżonków i na czym polega współpraca z Bożą łaską na tej drodze. Ufamy, że nasze propozycje pomogą narzeczonym pogłębić świadomość decyzji małżeństwa, jak również pomogą tym, którzy stoją przed taką decyzją.

Rekolekcje dla Narzeczonych

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie, jak również poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Dzięki pracy warsztatowej w parach, uczestnicy mają możliwość bardziej wnikliwego przyjrzenia się własnym cechom osobowości, postawom życiowych i oczekiwaniom, a także ustalenia wspólnej hierarchii ważności spraw w życiu.

Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.
Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Aktywnie spędzony weekend pozwala parom przyjrzeć się, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe. Zajęcia prowadzone są przez trzy pary małżeńskie i kapłana.
Rekolekcje spełniają wymagania Kościoła w zakresie katechez przedmałżeńskich, a ich uczestnicy uzyskują zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
Program nie uwzględnia trzech wizyt w parafialnej poradni rodzinnej, do których zobowiązani są narzeczeni. Zazwyczaj, ze względu na znaczną liczbę zgłaszających się do poradni, spotkania te należy umawiać nie później niż na 3-4 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30 i kończą w niedzielę o godz. 15.30.
Obowiązuje uczestnictwo w całym programie.
terminy i zapisy

Warto posłuchać

Zakochanie – czym ono jest?male5

O zakochaniu i budowaniu miłości

„Sprawdzenie się?”

Czystość

Test na miłość

Ja … biorę ciebie … za żonę/męża…

Ślubuję ci miłość …

Ślubuję ci wierność i uczciwość małżeńską …

O budowaniu więzi między mężczyzną i kobietą

W małżeństwie najważniejszy jest Bóg

Na temat dialogu małżeńskiego zobacz także Warto posłuchać w zakładce „Małżeństwo i rodzina”

Zobacz także: Czy miłość jest niebezpieczna?, Miłość bez sakramentu? oraz Miłość – ciągłe tworzenie