male3Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”. Małżeństwo jest budowane nieustannie. Współmałżonka uczymy się kochać wciąż na nowo, w różnych sytuacjach i krajobrazach egzystencjalnych, jak również uczymy się coraz bardziej stawać się bezinteresownym darem z siebie dla niego. Małżeństwo to droga rozwoju własnego człowieczeństwa poprzez miłość i jednoczesne odkrywanie „miłości przez duże M” – Boga. Na tej drodze pojawia się szereg znaków zapytania, trudności, a nawet zwątpień – to fragmenty tej „drogi”. Dobra Nowina dla małżonków polega na tym, że nad miłością można „pracować” i nigdy na tej drodze nie jesteśmy sami. Małżeństwo sakramentalne to harmonijne połączenie działania Bożej łaski z wysiłkiem człowieka. Ufamy, że nasze propozycje pomogą bardziej odnaleźć się na tej drodze.

Spotkania Małżeńskie, czyli Weekend we dwoje

male6

Jest to okazja do odnowienia i pogłębienia więzi małżeńskiej poprzez pomoc w lepszym poznaniu i zrozumieniu współmałżonka, jak również okazja do pełniejszego doświadczenia sakramentalnego wymiaru małżeństwa. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.Dialog ten prowadzi do pogłębienia wzajemnego zaufania dzięki zrozumieniu potrzeb, uczuć i intencji współmałżonka. W spotkaniach może uczestniczyć każde małżeństwo bez względu na staż – małżeństwa zaangażowane i niezaangażowane w Kościele, małżeństwa pragnące rozwoju i te, które przeżywają kryzys, myślą o separacji lub rozwodzie. Dialog to „drugie imię miłości”. Małżeństwo sakramentalne to nie związek dwojga, lecz trojga – męża, żony i Tego Trzeciego, Boga, który „jest Miłością” (1 J 4, 8). Weekend rozpoczyna się w piątek o godz. 17.30 i kończy w niedzielę o godz. 15.30
terminy i zapisy

OPIS IKONY SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH (fragment)

ikona

Ikona Spotkań Małżeńskich przedstawia spotkanie męża i żony ze sobą i z Chrystusem. Z połączonych profili męża i żony można odczytać twarz Chrystusa, który mówi do nich: Trwajcie w miłości Mojej (J 15, 9b). Chrystus trwa w małżonkach. My zaś, jako małżeństwo, trwamy w Jego miłości poprzez dialog ze sobą i z Nim, poprzez dialog prowadzący do spotkania. Twarz Chrystusa nie musi być od razu czytelna. Tak jak w życiu codziennym trudno nieraz zobaczyć Chrystusa w małżeństwie.

Chrystus objawia się stopniowo, nie narzuca się, ale jest. Krzyż wpisany w aureolę, zgodnie z zasadami bizantyjskiej ikonografii, jednoznacznie czyni tę Ikonę Chrystocentryczną. Ramiona krzyża umieszczone są na wysokości głów każdego z małżonków. Oni niosą krzyż razem, ale każde z nich przeżywa go indywidualnie.

Irena i Jerzy Grzybowscy

Zobacz pełny opis ikony

Czym są Spotkania Małżeńskie?

Warto posłuchaćmale1

Dialog, który prowadzi do spotkania

Czym się różni kobieta od mężczyzny?

Kobiety i małżeństwo

Mężczyźni i małżeństwo

Zasady poprawnej komunikacji

Nawrócenie i pojednanie w kryzysie małżeńskim

W zakładce „Narzeczeni” warto posłuchać nt. przysięgi małżeńskiej oraz o budowaniu więzi i rozwoju miłości.

Zobacz także: Czy miłość jest niebezpieczna?, Miłość bez sakramentu? oraz Miłość – ciągłe tworzenie