ikona_jezusPrzedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu w milczeniu przed Bogiem w akcie wiary, pozostawiając w świadomości tylko jedno słowo lub sformułowanie modlitewne. Chodzi o modlitwę, w której – jak pisze św. Jan od Krzyża – „dusza ma upodobanie jedynie w trwaniu przy Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym pokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczególnych rozważań (…) dusza trwa przy Bogu jedynie za pomocą uwagi i ogólnego miłosnego poznania a bez zastanawiania się nad czymkolwiek” (DGK II 13, 4). Minimum słów – maksimum otwarcia na Boga i obecności przed Nim.

Modlitwa Jezusowa – skupienie na początku roku
Termin: 03-08 stycznia 2023

W założeniu, skupienie jest czasem intensywnej medytacji. Jego celem jest „nabranie Ducha” i odnowienie się na drodze modlitwy. Skupienie medytacyjne adresowane jest do osób, które znają metodę modlitwy prostoty (zob. m. in.www. modlitwa-jezusowa.plFranz Jalics SJ Kontemplacja. Wprowadzenie do modlitwy uważności, Martin Laird OSA W krainę ciszy) oraz do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe (podczas skupienia proponujemy teoretyczno-praktyczne wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej). Skupienie rozpoczynamy we wtorek wieczorem.

Skupienie odbywa się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Skupienie poprowadzą o. Wojciech Nowak SJ oraz o. Andrzej Szczypa SJ. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa i Ewangelia wg św. Jana
Termin: 22 – 28 maja 2023

Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem PRAWDĄ… Ja jestem DROGĄ… Ja jestem ŻYCIEM (por. J 14,6). Ewangelia wg św. Jana zawiera najwięcej autoprezentacji Jezusa i stanowi drogę do odkrycia, kim On naprawdę jest. Nie jest to droga jedynie rozumowych dociekań, ale droga wiodąca do intymnej, osobistej relacji z Chrystusem. Jedynie wchodząc w osobistą relację z Nim, wsłuchując się w Jego słowa i jednocześnie krocząc drogą, którą On sam przeszedł, możemy dojść do poznania Jego samego.

Proces duchowy, który inicjuje Modlitwa Jezusowa będziemy starali się odczytać w świetle Ewangelii według św. Jana: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… w Nim było życie” (J 1, 1.4). Podążając w modlitewnym skupieniu drogą św. Jana Apostoła, będziemy otwierali się na Słowo, które przyjmującym je daje „moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, […]ale z Boga się narodzili” (J 1,12-13). Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Nowak SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Można będzie także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy

Modlitwa Jezusowa – drogą integracji i rozwoju
(cz. I i kolejne)
Termin: 08-15 sierpnia 2023

Nasze życie jest nieustannym procesem. Sam Jezus nazwał siebie „Drogą” (J 14, 6). Ku czemu zmierza ten proces i na czym polega? Jaki jest cel i sens życia w rozumieniu chrześcijańskim? Pismo Święte odpowiada na te pytania i daje nam szereg wskazówek, jak podążać tą „Drogą”.

Niekiedy odpowiedzi te są paradoksalne: „Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu [tj. Chrystusa], znajdzie je” (Mt 16,25). Jaką rolę odgrywa w tym procesie medytacja i na czym ona polega? W chrześcijaństwie jest ona przede wszystkim spotkaniem z Bogiem-Osobą, jest odnalezieniem się w relacji „ja – Ty” i pozwoleniem Bogu działać według Jego reguł wzrostu. Jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej jest Modlitwa Jezusowa, zwana także modlitwą serca. Korzeniami sięga ona Ojców Pustyni z IV wieku, a na górze Athos praktykowana jest od ponad 1000 lat. To uprzywilejowana i „prosta” ścieżka rozwoju naszego człowieczeństwa i jednoczenia się z jego źródłem – Bogiem. Rekolekcje mają na celu poznanie tej formy modlitwy medytacyjnej oraz procesu, który ona inicjuje. Są też one okazją do odkrycia i przeformułowania wielu postaw życiowych i tego, co może nas zbliżać, a co oddalać od Boga. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ oraz o. Andrzej Szczypa SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

Ramowy program dnia:

7.00 – Medytacja biblijna
8.00 – Śniadanie
9.00 – KonferencjaModlitwa
10.20 – Jezusowa (3 x 30 min.)
12.10 – Eucharystia
13.00 – Obiad

* * *
13.30 – Odpoczynek, spacer, „tu i teraz” …
              Rozmowy indywidualne
15.45 – Modlitwa Jezusowa (3 x 30 min.)
18.00 – Kolacja
19.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu (45 min.)
20.15 – Konferencja

terminy i zapisy

 Modlitwa Jezusowa – w poszukiwaniu prostoty i jedności (cz. I i kolejne)
Termin: 08-15 sierpnia 2023

Jedną z dróg do osiągnięcia prostoty w życiu duchowym i zasadą integrującą wszystkie wymiary człowieczeństwa w Bogu jest Modlitwa Jezusowa. Przyjmowanie i powierzanie się imieniu Jezus w rytm oddechu jest najprostszą, a zarazem jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej, której tradycja sięga Ojców Pustyni z IV.

Na górze Athos praktykowana jest od ponad 1000 lat. Modlitwa Jezusowa zrodziła się na drodze poszukiwania modlitwy nieustannej i należy do tzw. nurtu niedyskursywnego – modlitwy serca.

Rekolekcje są teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w tę formę modlitwy-medytacji. Etap II i kolejne polegają na praktyce Modlitwy Jezusowej w zwiększonym wymiarze i mają formę rekolekcji indywidualnych. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ oraz o. Andrzej Szczypa SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy