ikona_jezusPrzedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu w milczeniu przed Bogiem w akcie wiary, pozostawiając w świadomości tylko jedno słowo lub sformułowanie modlitewne. Chodzi o modlitwę, w której – jak pisze św. Jan od Krzyża – „dusza ma upodobanie jedynie w trwaniu przy Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym pokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczególnych rozważań (…) dusza trwa przy Bogu jedynie za pomocą uwagi i ogólnego miłosnego poznania a bez zastanawiania się nad czymkolwiek” (DGK II 13, 4). Minimum słów – maksimum otwarcia na Boga i obecności przed Nim.

 Modlitwa Jezusowa – w poszukiwaniu prostoty i jedności (cz. I i kolejne)
Termin: 05-11 lipca 2024

Jedną z dróg do osiągnięcia prostoty w życiu duchowym i zasadą integrującą wszystkie wymiary człowieczeństwa w Bogu jest Modlitwa Jezusowa. Przyjmowanie i powierzanie się imieniu Jezus w rytm oddechu jest najprostszą, a zarazem jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej, której tradycja sięga Ojców Pustyni z IV.

Na górze Athos praktykowana jest od ponad 1000 lat. Modlitwa Jezusowa zrodziła się na drodze poszukiwania modlitwy nieustannej i należy do tzw. nurtu niedyskursywnego – modlitwy serca.

Rekolekcje są teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w tę formę modlitwy-medytacji. Etap II i kolejne polegają na praktyce Modlitwy Jezusowej w zwiększonym wymiarze i mają formę rekolekcji indywidualnych. Zaprasza o. Wojciech Nowak SJ oraz o. Roman Groszewski SJ.

Rekolekcje odbywają się w milczeniu. Zapewniamy stołeczki i poduszki do medytacji. Będzie można także modlić się w pozycji siedzącej na krześle. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą luźnego stroju do ćwiczeń lub dresu. Liczba miejsc ograniczona.

terminy i zapisy