shutterstock_225149986Sesje/warsztaty – z reguły weekendowe, to czas formacji własnej w wymiarze duchowym i psychologicznym. Poświęcone są one istotnym kwestiom dotyczącym życia ludzkiego i rozwoju osobistego, w tym radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysami. Zapraszamy wszystkich poszukujących dróg i metod integralnego rozwoju osobowego, w szczególności – szukających Boga, stawiających pytania egzystencjalne, pragnących polepszyć relacje z samymi sobą i z innymi oraz wszystkich chcących zatrzymać się w zgiełku życia.

Człowiek między wolnością a uzależnieniem

Współczesny człowiek aspiruje do życia w wolności, a jednocześnie staje się synonimem kogoś uzależnionego. Obok alkoholizmu i narkomanii pojawiły się nowe formy zniewolenia: erotomania, hazard, pornografia, uzależnienie od urządzeń i gier elektronicznych, od Internetu i portali społecznościowych. Każde uzależnienie to forma ucieczki od rzeczywistości, z którą ktoś sobie nie radzi i której się boi. Człowiek uzależniony czyni to, czego nie chce, gdyż wcześniej czynił to, co chciał, zamiast czynić to, co mądre, wartościowe, odpowiedzialne. Odzyskanie wolności wymaga nie tylko całkowitego zerwania kontaktu z bodźcami, od których ktoś się uzależnił, lecz także odzyskania dojrzałej hierarchii wartości i uczenia się dojrzałej sztuki życia. Najlepszym obrońcą wolności człowieka jest Bóg, a najlepszym sposobem wykorzystania wolności jest respektowanie Dekalogu i wykorzystywanie wolności po to, by kochać. To właśnie dlatego odzyskanie wolności wymaga nawrócenia i pojednania.

Sesję prowadzi ks. dr Marek Dziewiecki, duszpasterz, psycholog, wykładowca, kierownik duchowy, autor licznych publikacji (zob. www.marekdziewiecki.eu).
terminy i zapisy
Horyzonty życia – dla rozwiedzionych i w separacji (2018)

Pigeon_FlightRozpad małżeństwa, to jedno z najtrudniejszych i najboleśniejszych doświadczeń. Legła w gruzach nie tylko nasza koncepcja szczęścia, ale i życia. Czujemy się niepełnowartościowi, miotają nami sprzeczne emocje, popadamy w stany depresyjne.

Czy wierność ma sens? Czy w ogóle miłość ma sens? Czy życie definitywnie straciło swoje barwy i smak? Czy horyzonty życia i rozwoju osobistego bezpowrotnie zniknęły? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z doświadczeniem rozpadu małżeństwa będziemy poszukiwali zarówno na płaszczyźnie wiary jak i psychologii.
Sesję poprowadzą o. Wojciech Nowak SJ, wieloletni duszpasterz osób rozwiedzionych i żyjących w separacji (zob. www. rozwiedzeni.net) oraz p. dr Marek Osmański, psychoterapeuta (zob. elpis psychoterapia).
terminy i zapisy
W poszukiwaniu prawdy o sobie (2018)

Każdy z nas powołany jest do pełni życia, do rozwoju. Niejednokrotnie jednak doświadczamy, że „coś” nam w tym przeszkadza. Czujemy, że pewne doświadczenia z przeszłości nie pozwalają nam dzisiaj w pełni przyjąć siebie.

„Coś” zostało przytłumione, „coś” zostało otwarte i niedomknięte. Z tego powodu być może czujemy się przygaszeni i onieśmieleni, czy wręcz zablokowani w wyrażaniu siebie.
Jak kształtowała się Twoja osobowość? Co miało decydujący wpływ na to, kim teraz jesteś? Jak przezwyciężyć to, co „ciągnie się za nami” i jak żyć w zgodzie ze sobą? Na te i inne pytania będziemy szukali odpowiedzi podczas weekendowej sesji, którą poprowadzi p. Anna Stelmaszczyk, psycholog i psychoterapeuta.
Rozeznawanie duchowe – jak podejmować dobre decyzje (2018)

„Pod mianem Ćwiczenia duchowe rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, rozmyślania, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowe (…), sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu – do szukania i znalezienia woli Bożej w takim uporządkowaniu swego życia, żeby służyło dla dobra i zbawienia duszy” – św. Ignacy Loyola (ĆD 1).

To „usuwanie uczuć nieuporządkowanych” i „szukanie woli Boga” nie może odbywać się bez postawy rozeznawania. Rozeznawanie nie jest kolejnym „ćwiczeniem”, ale jest sposobem wewnętrznej pracy obecnym w każdym „ćwiczeniu”, sposobem poznania siebie, poznania języka Boga, w jakim się do mnie zwraca, sposobem mojej odpowiedzi na Jego zapraszanie. Delikatny świat wewnętrznych doznań i doświadczeń nie jest czasem łatwy do odczytania. Mamy nadzieję, że ta sesja pomoże chętniej i odważniej spoglądać w swoje serce, gdzie Dobry Duch prowadzi nas, aby pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni (ĆD 23).
Sesję prowadzi o. Ryszard Friedrich SJ.
terminy i zapisy
Pokładam nadzieję w miłosierdziu Boga

Obraz_JezuUfamJak spotyka się wszechmoc Boga z ludzką wolnością? Czym jest Boże Miłosierdzie? Na czym polega Jego kult?

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukali w Piśmie Świętym, w nauczaniu Jana Pawła II oraz w przesłaniu, które dotarło do nas za pośrednictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej. Skupienie ma na celu przygotowanie do owocnego przeżycia Święta Bożego Miłosierdzia, by móc w pełni świadomie powiedzieć w tym dniu: „Jezu, ufam Tobie!”
Na skupienie zapraszają ks. dr Krzysztof Kowalik, biblista oraz o. Wojciech Nowak SJ.
Modlitwa Jezusowa – skupienie weekendowe

Jedną z dróg do osiągnięcia prostoty w życiu duchowym i zasadą integrującą wszystkie wymiary człowieczeństwa w Bogu jest Modlitwa Jezusowa. Przyjmowanie i powierzanie się imieniu Jezus w rytm oddechu jest najprostszą, a zarazem jedną z najstarszych form medytacji chrześcijańskiej, której tradycja sięga Ojców Pustyni z IV wieku.

Na górze Athos praktykowana jest od ponad 1000 lat. Modlitwa Jezusowa zrodziła się na drodze poszukiwania modlitwy nieustannej i należy do tzw. nurtu niedyskursywnego – modlitwy serca. Zob. także: www. modlitwa-jezusowa.pl.
Weekendowe skupienie medytacyjne (od czwartku wieczór do niedzieli) adresowane jest do osób, które chcą poznać metodę modlitwy prostoty (zob. m. in. Franz Jalics SJ „Rekolekcje kontemplatywne”, Martin Laird OSA „W krainę ciszy”) oraz do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe. Podczas skupienia będzie obowiązywało milczenie. Na skupienie zaprasza o. Andrzej Szczypa SJ.
terminy i zapisy

Tajemnica modlitwy „Ojcze nasz” (odbyło się)

Podczas sesji przybliżymy uczestnikom eucharystyczne znaczenie modlitwy „Ojcze nasz”. Słowa modlitwy, jakiej nauczył uczniów Jezus Chrystus pozwalają pełniej zrozumieć Tajemnicę Eucharystii. Kromka chleba powszedniego, o jaką prosi głodny i Chleb, który karmi naszego ducha, stanowią podstawę ewangelicznego życia. One są osią Modlitwy Pańskiej. Sesję poprowadzi teolog biblijny, ojciec Wojciech Żmudziński SJ, który przeanalizuje biblijny tekst modlitwy i zilustruje ją przykładami z życia. Podejmiemy też wspólną próbę przeformułowania staropolskich słów modlitwy na język wierniejszy przesłaniu Ewangelii i bardziej trafiający do serca współczesnego człowieka.

Sesję rozpoczniemy w czwartkowy wieczór i zakończymy obiadem w niedzielę. Każdy powróci do domu z większą świadomością bycia żywym tabernakulum i z głębszym rozumieniem słów modlitwy odmawianej od dzieciństwa.
Sesję prowadzi Wojciech Żmudziński SJ, teolog biblijny i pedagog,  dyrektor Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe (zob. www.arrupe.org).
terminy i zapisy