Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Fundament ĆD dla przedsiębiorców
/2018

Rekolekcje wprowadzające w doświadczenie życia duchowego

Fundament Ćwiczeń duchowych
o. Nowak
(dla przedsiębiorców)
grupa zamknięta
03 - 08.11.2018
Fundament Ćwiczeń duchowych
/2018/2019

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

27.11 - 02.12.2018 (o. Idziak)
lista rezerwowa
27.12'18 - 01.01.2019 (o. Nowak)
05 - 10.02.2019 (o. Szczypa)
09 - 14.04.2019 (o. Idziak)
30.04 - 05.05.2019 (o. Nowak)
02 - 07.07.2019 (o. Nowak)
I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2018/2019

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.

22 - 30.09.2018 (o. Nowak)
20 - 28.10.2018 (o. Nowak)
17 - 25.11.2018 (o. Nowak)
12 - 20.02.2019 (o. Nowak)
23.02 - 03.03.2019 (o. Nowak)
23 - 31.03.2019 (o. Nowak)
11 - 19.05.2019 (o. Nowak)
II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2018/2019

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

22 - 30.09.2018 (o. Szczypa)
20 - 28.10.2018 (o. Idziak)
03 - 11.11.2018 (o. Szczypa)
ostatnie miejsca
17 - 25.11.2018 (o. Idziak)
12 - 20.02.2019 (o. Idziak)
23.02 - 03.03.2019 (o. Szczypa)
III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2018/2019

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

22 - 30.09.2018 (o. Idziak)
20 - 28.10.2018 (o. Szczypa)
23 - 31.03.2019 (o. Idziak)
IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2018

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

22 - 30.09.2018 (o. Nowak)
17 - 25.11.2018 (o. Nowak)
12 - 20.02.2019 (o. Szczypa)
11 - 19.05.2019 (o. Nowak)
ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2018/2019

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby po IV Tygodniu ĆD.

07 - 14.10.2018 (o. Szczypa)
17 - 25.11.2018 (o. Szczypa)
12 - 20.01.2019 (o. Idziak)
23 - 31.03.2019 (o. Szczypa)
11 - 19.05.2019 (o. Idziak)
26.05 - 02.06.2019 (o. Szczypa)
Synteza ĆD
/2018/2019

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

Synteza ĆD z Maryją
(o. Idziak)
lista rezerwowa
03 - 11.11.2018
Synteza ĆD z Maryją
(o. Idziak)
23.02 - 03.03.2019
Synteza ĆD z Maryją
(o. Idziak)
24.08 - 01.09.2019
Miesięczne Rekolekcje Ignacjańskie
/2018/2019

Zaproszenie kierujemy do osób, które przez odprawienie pełnych rekolekcji chcą dopełnić swoje osobiste doświadczenie odprawionych wcześniej Ćwiczeń duchowych oraz poznać lepiej ich cel i metodę.

30-dniowe rekolekcje
JASTRZĘBIA GÓRA
(o. R. Friedrich SJ)
26.12'18 - 26.01.2019

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa
/2018/2019

Przedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu przed Bogiem w milczeniu w wierze i miłosnym skupieniu.

Modlitwa Jezusowa i św. Jan od Krzyża
tylko lista rezerwowa
26.11 - 02.12.2018
Modlitwa Jezusowa
(Weekend +)
o. Nowak
03 - 06.01.2019
Modlitwa Jezusowa i św. Jan od Krzyża
o. Nowak
04 - 10.02.2019
Modlitwa Jezusowa z T. Mertonem
o. Nowak
08 - 14.04.2019
Modlitwa Jezusowa
(Śr. - Nd.)
o. Szczypa
24 - 28.04.2019
Modlitwa Jezusowa cz. I i kolejne
8. dniowe rekolekcje
13 - 21.08.2019
Modlitwa Jezusowa i Ewangelia
wg św. Jana
o. Nowak
25.11 - 01.12.2019
Lectio divina
/2018

Znane polskie przysłowie mówi: "Z kim przystajesz, takim się stajesz!" Bóg nam ofiarował wielki dar – Pismo Święte, które wskazuje drogę Życia i rozprasza otaczające ciemności.

Umiłowany uczeń - 5. dniowe
rekolekcje metodą lectio divina
09 - 14.10.2018
Rekolekcje kapłańskie
/2018

Jeżeli czujesz, że Pan zaprasza Cię do umocnienia przyjaźni z Nim, która tylko w atmosferze wzajemnego zaufania może się rozwijać, jeśli chcesz podjąć refleksję o lękach, które niszczą przyjaźń, o bliskości, na której Bogu bardziej zależy, niż na naszej bezgrzeszności - to te rekolekcje...

Droga wiary - prozą
i poezją życia
3. dniowe rekolekcje kapłańskie
13 - 16.11.2018
Spotkania małżeńskie
/2018/2019

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

05 - 07.10.2018
05 - 07.04.2019
Rekolekcje dla narzeczonych
/2018/2019

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

07 - 09.12.2018
01 - 03.02.2019
15 - 17.03.2019

Sesje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
14 – 20.01.2019
O podejmowaniu decyzji
08 – 10.03.2019
Bariery i kompetencje
w komunikacji
24 – 26.05.2019
Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
27.05 – 02.06.2019
W poszukiwaniu prawdy
o sobie
06 – 08.09.2019