Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa Noworoczna
/2020

Rozpocznij Nowy Rok przed Bogiem w milczeniu i miłosnym skupieniu.

Modlitwa Jezusowa Noworoczna (I)
dla znających metodę MJ
(o. Szczypa)
02 - 06.01.2020
Modlitwa Jezusowa Noworoczna (II)
(o. Nowak)
03 - 06.01.2020

Fundament Ćwiczeń duchowych
/2019/2020

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

27.12'19 - 01.01.2020 (o. Nowak)
Lista rezerwowa
03 - 08.03.2020 (o. Szczypa)
28.04 - 03.05.2020 (o. Nowak)
27.06 - 02.07.2020 (o. Nowak)
24 - 29.07.2020 (o. Nowak)
24 - 29.11.2020 (o. Szczypa)
27.12'20 - 01.01.2021 (o. Nowak)
[
I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.

04 - 12.02.2020 (o. Nowak)
15 - 23.02.2020 (o. Nowak)
28.03 - 05.04.2020 (o. Nowak)
16 - 24.05.2020 (o. Nowak)

04 - 12.07.2020 (o. Nowak)
14 - 22.07.2020 (o. Nowak)
01 - 09.08.2020 (o. Nowak)
22 - 30.08.2020 (o. Nowak)
19 - 27.09.2020 (o. Nowak)
24.10 - 01.11.2020 (o. Nowak)
07 - 15.11.2020 (o. Nowak)

II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

04 - 12.02.2020 (o. Szczypa)
15 - 23.02.2020 (o. Idziak)
28.03 - 05.04.2020 (o. Szczypa)
18 - 26.04.2020 (o. Idziak)
16 - 24.05.2020 (o. Szczypa)
04 - 12.07.2020 (o. Szczypa)
14 - 22.07.2020 (o. Idziak)
01 - 09.08.2020 (o. Szczypa)
22 - 30.08.2020 (o. Szczypa)
19 - 27.09.2020 (o. Szczypa)
24.10 - 01.11.2020 (o. Szczypa)
07 - 15.11.2020 (o. Szczypa)
III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

04 - 12.02.2020 (o. Idziak)
15 - 23.02.2020 (o. Szczypa)
28.03 - 05.04.2020 (o. Idziak)
04 - 12.07.2020 (o. Idziak)
01 - 09.08.2020 (o. Idziak)

19 - 27.09.2020 (o. Idziak)
07 - 15.11.2020 (o. Idziak)
IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

16 - 24.05.2020 (o. Nowak)
14 - 22.07.2020 (o. Szczypa)
24.10 - 01.11.2020 (o. Nowak)
ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2020

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby po IV Tygodniu ĆD.

18 - 26.04.2020 (o. Szczypa)
16 - 24.05.2020 (o. Idziak)
11 - 19.08.2020 (o. Idziak)
Synteza ĆD
/2020

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

Synteza ĆD z Maryją
(o. Idziak)
22 - 30.08.2020
Synteza ĆD z Maryją
(o. Idziak)
24.10 - 01.11.2020
Miesięczne Rekolekcje Ignacjańskie
/2020

Zaproszenie kierujemy do osób, które przez odprawienie pełnych rekolekcji chcą dopełnić swoje osobiste doświadczenie odprawionych wcześniej Ćwiczeń duchowych oraz poznać lepiej ich cel i metodę.

30-dniowe rekolekcje
STARA WIEŚ
(o. K. Dyrek SJ, T. Hajduk SJ)
Termin do uzgodnienia

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa
/2020

Przedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu przed Bogiem w milczeniu w wierze i miłosnym skupieniu.

Modlitwa Jezusowa
i Ewangelia wg św. Jana
o. Nowak
25.11 - 01.12.2019
Lista rezerwowa
Modlitwa Jezusowa Noworoczna (I)
dla znających metodę MJ
(o. Szczypa)
02 - 06.01.2020
Modlitwa Jezusowa Noworoczna (II)
(o. Nowak)
03 - 06.01.2020
Modlitwa Jezusowa
i św. Jan od Krzyża
o. Nowak
02 - 08.03.2020
Modlitwa Jezusowa
i Ewangelia wg św. Jana
o. Nowak
20 - 26.04.2020
Modlitwa Jezusowa cz. I i kolejne
8-dniowe rekolekcje
11 - 19.08.2020
Lectio divina
/2020

Znane polskie przysłowie mówi: "Z kim przystajesz, takim się stajesz!" Bóg nam ofiarował wielki dar – Pismo Święte, które wskazuje drogę Życia i rozprasza otaczające ciemności.

Umiłowany uczeń - 5-dniowe
rekolekcje metodą lectio divina
06 - 11.10.2020
Rekolekcje kapłańskie
/2019

Przewodnikiem tych spotkań, nazwanych ogólnie: „W szczerości przed Bogiem”, będzie św. Jan Ewangelista, a wątkiem wiodącym – opisana przez Apostoła jego przyjaźń z Jezusem: od zawiązania, poprzez dojrzewanie i oczyszczanie, aż do spełnienia. Na rekolekcje zaprasza o. Krzysztof Dorosz SJ

W szczerości przed Bogiem
3-dniowe rekolekcje kapłańskie
19 - 22.11.2019
Spotkania małżeńskie
/2020

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

20 - 22.03.2020
16 - 18.10.2020
Rekolekcje dla narzeczonych
/2019/2020

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

06 - 08.12.2019
Lista rezerwowa
24 - 26.01.2020
28.02 - 01.03.2020
11 - 13.09.2020
04 - 06.12.2020

Sesje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
13 – 19.01.2020
O podejmowaniu decyzji
(o. R. Friedrich SJ)
13 – 15.03.2020
Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
04 – 10.05.2020
Dojrzała miłość
i jej karykatury
(ks. M. Dziewiecki)
29 – 31.05.2020
W poszukiwaniu
prawdy o sobie
(p. Anna Stelmaszczyk)
04 – 06.09.2020