Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Fundament Ćwiczeń duchowych
/2017

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

18 - 23.08.2017 (o. Nowak)
lista rezerwowa
24 - 29.10.2017 (o. Szczypa)
21 - 26.11.2017 (o. Idziak)
27.12'17 - 01.01.2018 (o. Nowak)
I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2017

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.

26.08 - 03.09.2017 (o. Nowak)
lista rezerwowa
16 - 24.09.2017 (o. Nowak)
14 - 22.10.2017 (o. Nowak)
04 - 12.11.2017 (o. Szczypa)
II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2017

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

26.08 - 03.09.2017 (o. Szczypa)
lista rezerwowa
16 - 24.09.2017 (o. Szczypa)
14 - 22.10.2017 (o. Idziak)
04 - 12.11.2017 (o. Idziak)
III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2017

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

26.08 - 03.09.2017 (o. Idziak)
lista rezerwowa
04 - 12.11.2017 (o. Sobolewski)
IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2017

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

14 - 22.10.2017 (o. Nowak)
ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2017

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby po IV Tygodniu ĆD.

01 - 08.10.2017 (o. Szczypa)
14 - 22.10.2017 (o. Szczypa)
Synteza ĆD "z Maryją"
/2017

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

16 - 24.09.2017 (o. Idziak)
Synteza ĆD w dynamice modlitwy serca
/2017

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

04 - 12.11.2017 (o. Nowak)

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa
/2017

Przedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu w milczeniu przed Bogiem.

Modlitwa Jezusowa
z Maryją
23 - 29.10.2017
Modlitwa Jezusowa
(skupienie weekendowe)
o. Nowak
17 - 19.11.2017
Modlitwa Jezusowa
z Tomaszem Mertonem
20 - 26.11.2017
Lectio divina
/2017

Znane polskie przysłowie mówi: "Z kim przystajesz, takim się stajesz!" Bóg nam ofiarował wielki dar – Pismo Święte, które wskazuje drogę Życia i rozprasza otaczające ciemności.

Umiłowany uczeń - 5. dniowe
rekolekcje metodą lectio divina
03 - 08.10.2017
Rekolekcje kapłańskie
/2017

Jeżeli czujesz, że Pan zaprasza Cię do umocnienia przyjaźni z Nim, która tylko w atmosferze wzajemnego zaufania może się rozwijać, jeśli chcesz podjąć refleksję o lękach, które niszczą przyjaźń, o bliskości, na której Bogu bardziej zależy, niż na naszej bezgrzeszności - to te rekolekcje...

Bóg mojej nadziei - 3. dniowe
rekolekcje kapłańskie
13 - 16.11.2017
Spotkania małżeńskie
/2017

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

29.09 - 01.10.2017
Rekolekcje dla narzeczonych
/2017

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

08 - 10.09.2017
01 - 03.12.2017

Sesje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Człowiek - miedzy wolnością
a uzależnieniem
02 – 04.06.2017