Możliwość zamawiania intencji Mszy św.
Napisz na adres: [email protected]

————————————————

Rekolekcje ignacjańskie - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Fundament Ćwiczeń duchowych
/2020

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja, rachunek sumienia, modlitwa prostoty, itp.

24 - 29.11.2020 (o. Szczypa)
28.12'20 - 02.01.2021 (o. Nowak)
I Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest przemiana wewnętrzna i pojednanie z Bogiem, czyli nawrócenie, polegająca na uporządkowaniu tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na Niego.

19 - 27.09.2020 (o. Nowak)
24.10 - 01.11.2020 (o. Nowak)
07 - 15.11.2020 (o. Nowak)

II Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

Drugi Tydzień Ćwiczeń duchowych to zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

03 - 11.10.2020 (o. Domagała)
24.10 - 01.11.2020 (o. Domagała)
07 - 15.11.2020 (o. Domagała)
III Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

III Tydzień Ćwiczeń duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć.

19 - 27.09.2020 (o. Szczypa)
07 - 15.11.2020 (o. Szczypa)
IV Tydzień Ćwiczeń duchowych
/2020

IV Tydzień Ćwiczeń duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.

24.10 - 01.11.2020 (o. Blajerowski)
ĆD z indywidualnym prowadzeniem
/2020

To propozycja Ćwiczeń duchowych, których treść i dynamika dostosowane są do obecnego etapu życia duchowego i sytuacji egzystencjalnej danej osoby. Zapraszamy na nie osoby po IV Tygodniu ĆD.

24.10 - 01.11.2020 (o. Szczypa)
Lista rezerwowa
Synteza ĆD
/2020

To 8. dniowe rekolekcje prowadzone metodą ignacjańską, podejmujące w różnej formie (synteza klasyczna lub synteza tematyczna) kluczowe tematy Ćwiczeń duchowych.

Synteza ĆD - Droga wiedzie dalej
(o. Nowak)
Zapowiedź 2021
Miesięczne Rekolekcje Ignacjańskie
/2020

Zaproszenie kierujemy do osób, które przez odprawienie pełnych rekolekcji chcą dopełnić swoje osobiste doświadczenie odprawionych wcześniej Ćwiczeń duchowych oraz poznać lepiej ich cel i metodę.

30-dniowe rekolekcje
STARA WIEŚ
(o. K. Dyrek SJ, K. Trojan SJ)
Termin do uzgodnienia

Inne rekolekcje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Modlitwa Jezusowa
/2020

Przedstawiamy propozycje tzw. modlitwy niedyskursywnej (modlitwy serca), do której zalicza się m. in. Modlitwę Jezusową. Polega ona na trwaniu przed Bogiem w milczeniu w wierze i miłosnym skupieniu.

Modlitwa Jezusowa
W prostocie przed Bogiem
(o. Szczypa)
Lista rezerwowa
03 - 11.10.2020
Modlitwa Jezusowa
z Maryją
(o. Nowak)
21 - 27.11.2020
Modlitwa Jezusowa
i św. Jan od Krzyża
(o. Nowak)
Zapowiedź 2021
Rekolekcje kapłańskie
/2020

Rekolekcje będą czasem zgłębienia i potwierdzenia naszego kapłańskiego powołania do duchowego
ojcostwa zawierającego «misję opatrywania ran». Inspiracją będą dla nas słowa Apostoła Pawła: «Błogosławiony Bóg (...) Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga» (2 Kor 1, 3-4). Na rekolekcje zaprasza o. Marek Wójtowicz SJ

Duchowe ojcostwo
i posługa pocieszania
3-dniowe rekolekcje kapłańskie
Odwołane
Spotkania małżeńskie
/2020

Małżeństwa nie nabywa się w stanie gotowym – to wieloetapowa droga przez całe życie, na której nigdy nie osiągamy „wieku emerytalnego”

16 - 18.10.2020
Rekolekcje dla narzeczonych
/2020

Celem rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa, opracowanych przez ruch Spotkań Małżeńskich, jest stworzenie możliwości lepszego poznania się osób planujących wspólną drogę przez całe życie.

04 - 06.12.2020

Sesje - aby przejść do zapisów wybierz i kliknij interesującą Cię datę!

Warsztaty ikonopisania
1. stopnia
25 – 31.01.2021
Warsztaty ikonopisania
3. stopnia
08 – 14.03.2021
Warsztaty ikonopisania
2. stopnia
17 – 23.05.2021
Dojrzała miłość
i jej karykatury
(ks. M. Dziewiecki)
28 – 30.05.2021
W poszukiwaniu
prawdy o sobie
(p. Anna Stelmaszczyk)
03 – 05.09.2021
O podejmowaniu decyzji
(o. R. Friedrich SJ)
2021