W szczerości przed Bogiem
(19-22 XI 2019)

Przewodnikiem naszych spotkań z Panem będzie św. Jan Ewangelista, a wątkiem wiodącym – opisana przez Apostoła jego przyjaźń z Jezusem: od zawiązania, poprzez dojrzewanie i oczyszczanie, aż do spełnienia.
Inspiracjami do medytacji i modlitwy będą odpowiednie fragmenty Ewangelii św. Jana poruszające ten temat. W tym kontekście spojrzymy też na nasze ludzkie przyjaźnie, tak te, które trwają, jak i te, które przeminęły, a były nam dane tylko na pewien czas. Będzie też odpowiedni moment, aby spojrzeć na przyjaźń w świetle prawdy, tak ważnej dla św. Jana, jak też wspomnieć naszych przyjaciół przed Panem.

Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek 19 listopada (2019) kolacją o godz. 18.00 i kończą w piątek 22 listopada obiadem o godz. 12.30. Rekolekcje poprowadzi o. Krzysztof Dorosz SJ.

terminy i zapisy

Zawierzyć Bogu do końca (2017)

Nikt z osób powołanych przez Boga nie wie dokładnie, jak będzie przebiegać jego droga powołania. Znamy tylko zarys drogi, znamy też warunki jakie należy spełnić, aby pójść za Panem. Gdy patrzymy na wielkich ludzi Boga w Biblii, możemy zauważyć jedno: nikt z nich nie przypuszczał, jakimi drogami poprowadzi go Pan. Powtarza się natomiast pewien „schemat”, prędzej czy później dochodzi do „punktu krytycznego”, w którym jesteśmy wezwani by zostawić wszystkie nasze “punkty podparcia” i całkowicie zdać się na Boga. Jest to nieunikniony moment zwrotny w naszym życiu, który – w zależności od tego, jako go przeżyjemy – decyduje albo o stagnacji, albo o naszym dalszym rozwoju – rozwoju według Bożych reguł wzrostu. Na przykładzie wybranych postaci biblijnych przyjrzymy się w rekolekcjach, jako dochodzi do owego „punktu krytycznego” i do czego jesteśmy wtedy wezwani. W atmosferze modlitwy, patrząc na nasze życie i wsłuchując się w Słowo Boże, będziemy zastanawiali się nad tym, co to znaczy zawierzyć i pozwolić się poprowadzić Bogu do końca … mimo wszystko.

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek 13 listopada (2017) kolacją o godz. 18.00 i kończą w czwartek 16. obiadem o godz. 12.30.
Rekolekcje poprowadzi o. Kazimierz Wójt SJ.