1. Wielkie Bóg zapłać za dar otrzymany na rekolekcjach Fundament ĆD w dniach 4-9. 08.2009.

2. W trakcie rekolekcji otrzymałem dar, który był zwieńczeniem wieloletnich poszukiwań, pukania do drzwi Pana. Zobaczyłem sens istnienia świata, może to wydać się niezbyt mądre, ale cały czas zastanawiałem się, po co on jest. Nie przekonywały mnie, tak do końca, słowa Pisma Świętego oraz dostępna literatura natchnionych autorów. Słuchałem i przyjmowałem, ale raczej w duchu, że chciałbym, aby tak było. Dar, który otrzymałem to poznanie, jakby całym sobą, umysłem, duszą, oczyma, że świat istnieje tylko dla tego, aby objawiła się chwała Boża i aby Bóg był otoczony chwałą, i aby ludzie Go otaczali chwałą. Są to słowa, jednak pod wpływem łaski przemieniają się w zachwyt i pewność, że świat ma sens, że wszystko ma swój sens. Staje się zrozumiałe Pismo Święte, modlitwy, przykazania, nauka, sztuka, relacje ludzkie etc… To dało mi taką, wyrytą w głębi serca, pewność, która jakby staje się punktem oparcia w dalszej drodze do Pana Boga. Ponadto, dostałem światło na inne, bardzo zwyczajne moje pragnienia, sprawy nierozwiązane takie, jak relacje w domu i w pracy. Zobaczyłem ich wagę i jak należy podejść do ich rozwiązywania.

3. Również poruszyło mnie przesłanie, jakie wypływa z lokalizacji domu rekolekcyjnego. Środek dużego miasta, wzmożony ruch, jakby odgłosy świata, w środku winnica Pana, otoczona Jego ramieniem, modlitwami dawnymi, duchem wiary ojców rekolekcjonistów -raj, eden. Pragnę, bym po rekolekcjach w moim sercu zachował taką przestrzeń, w której mogłaby wzrastać moja wiara, mimo przeciwności wychodzących z tego świata.

4. Z całego serca dziękuję ojcu „M” i „N” za słowa pełne Ducha Świętego. W trakcie konferencji o. „M” głosił słowo w taki sposób, jakby znał moje myśli, a przecież w milczeniu siedziałem. Na spotkaniach indywidualnych z o. „N”, chociaż były one krótkie, udawało się tak głęboko dotknąć kluczowych dla mnie miejsc. Być może mieszczę się w średniej statystycznej uczestnika rekolekcji, ale tu z pewnością działało nie tylko doświadczenie.
WK

NB Nazwiska zostały zastąpione symbolami „M” i „N” przez zainteresowanych.

[czytaj więcej]